Bruk PERMA som et mål på hvordan du har det

Husk at det er personlig hvordan du vil balansere PERMA.

Legg igjen en kommentar