Grunnleggende prinsipper

Et hus kan lære oss om grunnleggende prinsipper.

Grunnleggende prinsipper er de mest fundamentale byggeklossene som finnes innenfor et felt. For matte er tall et grunnleggende prinsipp. For språk er ord et grunnleggende prinsipp. «Prinsipp» kan altså være … Les mer

Hva gjør noe meningsfullt?

Alle trenger å føle mening med livet sitt. Men hva er det som gir oss en følelse av at noe er meningsfullt? Her er mitt forslag: Noe oppleves som meningsfullt … Les mer

Takk dine forsvarsmekanismer

Takk dine forsvarsmekanismer

Istedenfor å bli sint på våre forsvarsmekanismer, bør vi heller takke dem for at de har beskyttet oss. Vi har alle forsvarsmekanismer, og de er med på å forme hvem … Les mer