Jo flere tilknytninger du har til et minne, desto bedre husker du det

En tilknytning her, og en tilknytning der.

Legg igjen en kommentar