Forskjellen på å gjøre ting raskt og å gjøre de rette tingene

De rette tingene
Du vil være oppe til høyre, men nede til høyre er mye bedre enn oppe til venstre!

Skal du være effektiv bør du vite forskjellen på å gjøre ting raskt og å gjøre de rette tingene.

Å gjøre ting raskt (efficiency)

Å gjøre ting raskt handler bare om hvor rask du er til å utføre en oppgave, uansett om den er viktig eller ikke. Hvis du bare fokuserer på å være raskt, vil du befinne deg i de to øverste rutene. Du får unna veldig mange oppgaver, men har ikke kontroll på om det er viktige oppgaver eler ikke.

Selv har jeg en tendens til å automatisk fokusere på denne typen effektivitet. Dette tror jeg gjelder de fleste. Det føles effektivt, men det er på ingen måte gitt at det er effektivt.

Et eksempel er å jobbe mye med en presentasjon/leveranse — og gjøre det raskt — bare for å finne ut at kunden/sjefen din bare brydde seg om deler av innholdet. Altså var mye bortkastet.

Å gjøre de rette tingene (effectiveness)

Å gjøre de rette tingene handler om å prioritere oppgavene dine og gjøre de viktigste først. Fokuserer du på dette vil du befinne deg i rutene til høyre.

Når du gjør de rette tingene, så er det ikke gitt at det føles effektivt. Du jobber kanskje sakte — som føles ineffektivt — men du oppnår bedre resultater.

Når du har dette fokuset er det viktig å bruke litt mer tid både i forkant og etterkant av en oppgave. Du må først planlegge slik at du finner ut hva som er viktig, og så i etterkant må du stoppe opp for å la deg selv se at du har vært effektiv.

Hvis du ikke gjør dette, så vil du fort miste fokus og gå tilbake til å jobbe i ruten oppe til venstre. Det skjer i hvert fall med meg! Det faller oss ikke naturlig å jobbe bare med de rette tingene, fordi det krever mye planlegging.

PS: Jeg kan nevne at dette å gjøre de rette tingene også kan forklares med å bare gjøre 80/20-tingene.

Legg igjen en kommentar