Delegerer du oppgaver eller ansvar?

Delegerer du oppgaver eller ansvar
Forhåpentligvis delegerer du ikke sånn som dette.

Delegerer du oppgaver eller ansvar?

Når du delegerer til noen, delegerer du en konkret oppgave, slik som dette: «Analyser innkjøpstallene med fokus på indirekte kostnader, og gi meg analysen din.«, eller delegerer du ansvar, slik som dette: «Reduser de indirekte kostnadene med 5% dette året.«?

Grovt sett delegerer du konkrete oppgaver til juniorer, og ansvar til seniorer.

Når en person er nyutdannet så må han ha konkrete oppgaver å gjøre, og det må gjerne følges opp flere ganger om dagen. Dette er lurt både for deg som delegerer og for han som skal gjøre oppgaven. Men jo mer senior han blir, desto mer bør delegeringen være basert på ansvar.

Du kan også tenke på hvordan du blir delegert til. I hvilken enda av skalaen opererer sjefen din? Hvis du vil opp og frem, be om mer ansvarsdelegering.

Men hvis lederen din aldri er fornøyd med det du leverer, og du alltid må gjøre omarbeid, så kan det være lurt å be om mer oppgavedelegering. Kanskje lederen din ikke er god nok til ansvarsdelegering; kanskje han delegerer ansvar, men forventer at en konkret oppgave blir gjort. Hvis han ikke godtar at du når ditt mål på din måte, så må du be ham fortelle deg hvordan han vil ha det.

Husk at selv om du formelt sett ikke er leder, så delegerer du trolig både oppover og til siden i organisasjonen din allerede.

Hvordan formulerer du deg når du delegerer?
Hvordan formulerer lederen din når han/hun delegerer til deg?

En kommentar om “Delegerer du oppgaver eller ansvar?”

  1. Hei! I en del offentlige virksomheter kan ikke ansvar delegeres, bare oppgaver. Til og med Ronald Reagan ( eller var det Nixon) sa «the buck stops here». Da mente han at det endelige ansvaret lå hos ham, commander i chief. Viktig i en slik vurdering, er da at det ikke er det samme som skyld. Audun Lysbakken gikk av som statsråd for noe hans underordnede hadde «skylden» for, men det var allikevel hans ansvar.

    Når noe delegeres, er det dermed viktig at alle parter er innforstått med hva som delegeres, oppgaver, ansvar eller begge.

    Svar

Legg igjen en kommentar