Forskjellen på kjærlighet og tilknytning

Det ser ut som at disse kjenner på kjærlighet mer enn tilknytning.
Det ser ut som at disse kjenner mer på kjærlighet mer enn tilknytning.

Kjærlighet er at du vil at den andre personen skal ha det godt.
Tilknytning er at du trenger noe fra den andre personen.

Det går an å ha kjærlighet uten tilknytning. Det tror jeg er den reneste formen for kjærlighet.

Når du virkelig føler ekte kjærlighet, vil du bare det beste for den andre personen. Du tenker ikke på hva dette vil si for din egen del. Du bryr deg om hvordan den andre personen har det.

Bare tilknytning til andre

Du kan ha bare har tilknytning til andre. Og ikke kjærlighet til hverken andre eller deg selv. Da vil din lykke være veldig avhengig av hva andre gir deg og viser deg av kjærlighet. Du legger din lykke og selvfølelse helt hos andre personer. Dette er skjørt nok i seg selv, men i tillegg kommer problemet med at vi veldig ofte feiltolker hva andre tenker om oss. Altså at vi ofte tror folk tenker negative ting om oss, selv om de egentlig ikke gjør det.

Bare kjærlighet til andre (men ikke til deg selv)

Du kan ha bare kjærlighet til andre. Ingen tilknytning til andre, og ingen kjærlighet til deg selv. Da vil du fort ende opp som selvofrende. Du fokuserer bare på andres lykke, som om du selv ikke eksisterte. Du gir deg selv liten plass og lite verdi.

Kjærlighet til deg selv og andre

Du kan (og bør) også ha ekte kjærlighet til deg selv. Da ønsker du også deg selv det beste. Det er viktig for din egen lykke å ha kjærlighet for deg selv. Hvis du bare har kjærlighet for andre, vil du fort ende opp ulykkelig. Du vil neglisjere deg selv og føle deg uviktig og lite verdifull.

Du kan kombinerer kjærlighet til deg selv med kjærlighet (men ikke tilknytning) til andre. Da bryr du deg både om hvordan andre har det, og om hvordan du har det. Men din lykke er ikke like avhengig av hvordan andre har det.

Tilknytning kan gi vinn-tap situasjoner. En annen vant, men du tapte. Eller den andre måtte ofte noe (den tapte), mens du oppnådde noe (du vant). Kjærlighet handler om vinn-vinn. Jeg er glad i meg, og jeg er glad i deg. Og du er glad i deg, og du er glad i meg. Begge vinner.

Det er ikke lett.

Men jeg vil ha kjærlighet til meg selv og andre, som min visjon og det jeg strekker meg etter.

Hva vil du?

Legg igjen en kommentar