Fremover 80/20 og bakover 80/20

Fremover 80/20 får deg til himmelen!
Når du skjønner forskjellen på fremover 80/20 og bakover 80/20 blir du bedre til både å effektivisere og å akseptere det du ikke kan effektivisere.

Selv om «alt» er 80/20, så er det forskjellige typer av 80/20. Disse kaller jeg for fremover 80/20 og bakover 80/20.

Bakover 80/20

Noen ganger må du uansett gjøre 80% av det unødvendige arbeidet for å få lov å gjøre det effektive 20% arbeidet. Dette er bakover 80/20. 80% av resultatet kommer av 20% av innsatsen, men du må gjøre de ineffektive 80%.

Når du handler matvarer så er det strengt tatt bare 20% av tiden som faktisk er å handle. Altså tiden du putter varer i vognen. Du er allikevel nødt til å bruke 80% av tiden på å bevege deg rundt i butikken (den ineffektive 80% av tiden din på handleturen). Dette er bakover 80/20.

Fremover 80/20

Andre ganger kan du starte på de effektive 20% og velge om du vil fortsette. Å lese bøker er et fint eksempel. Du må ikke lese 100% av boken for å få med deg hovedbudskapet. Du kan lese det første kapittelet for å forstå 80%, og så legge den fra deg. Dette er fremover 80/20.

I noen ting er altså de ineffektive 80% bakt inn, mens andre gang kan du fjerne dem helt.

For handleturen, som er bakover 80/20, kan vi prøve å redusere de ineffektive 80%, men vi kan ikke fjerne dem.
For boklesingen, som er fremover 80/20, kan vi fjerne de ineffektive 80% helt bort! Det er altså i fremover-80/20 at prinsippet virkelig gir verdi.

Nå gikk det nettopp opp for meg at dette er 80/20 i praksis! Det er 80/20 anvendt på seg selv, eller meta 80/20 om du vil. 80/20 regelen kan du bare bruke effektivt i 20% av tilfellene. 80/20 gjelder i 100% av tilfeller, men det er i 20% av dem at du kan hente ut 80% av effektiviseringen.

80/20 er altså et offer for seg selv. Du får stort sett begrenset verdi av den, men når du først kan bruke den, så gir den veldig mye verdi.

Legg igjen en kommentar