Å redusere negative følelser for å bli lykkelig

Er du for lite lykkelig? Eller er du lykkelig nok, men du har for mange negative følelser?
Er du for lite lykkelig? Eller er du lykkelig nok, men du har for mange negative følelser?

Er et lykkelig liv et liv fullt av positive følelser som kjærlighet, glede og fryd? Eller der det et liv som er helt uten negative følelser som sorg, frykt og angst?

Argumentet for positive følelser

Hvis vi tenker oss at negative følelse alltid vil vær en del av livet vårt, så er det ikke så mye å gjøre med det. Vi kan fokusere på de positive istedenfor. Vi planlegger flest mulig aktiviteter som gjør oss glade, og vi prøver å bare huske de gode minnene.

Argumentet for mangel på negative følelser

Vi kan også tenke oss at vi alle har et noenlunde fastsatt lykke-nivå. Dette blir kalt «The set point theory of happiness» eller «The hedonic treadmill«. To kroneksempler er at både folk som vinner i lotto og folk som blir lam, stort sett er tilbake på samme lykkenivå en stund etter hendelsen.

Derfor kan det være mer realistisk å endre sine negative følelser istedenfor. For eksempel ved å redusere stress-nivået ditt ved å jobbe mindre, sove mer, trene mer eller meditere mer.

Et forretningsperspektiv

En hver kommersiell forretning har både inntekter og kostnader. De fokuserer nesten alltid på å både øke inntektene og redusere kostnadene. Kanskje de har noen ansatte som jobber med prosjekter som bare fokuserer på det ene, og noen som jobber bare med det andre.

Vi kan se på positive følelser som inntekter, og negative som kostnader. Det er summen av de to som bestemmer hvor lykkelig du er.

80/20-løsningen

80/20-prinsippet kommer også her til unnsetning. For hva skal du gjøre? Jo, du kan kjenne etter om det er mangel på positive følelser eller for mye av negative følelser som er din største lykke-begrensning for tiden. Jeg tror vi ofte jager etter positive følelser, istedenfor å få 80/20-effekter av å fjerne de verste negative følelsene.

Det viktigste er kanskje å godta at når du jobber med å redusere negative følelse, så skal du ikke forvente at de skal erstattes av positive følelser! De skal ikke erstattes av noe annet en nøytralitet. Jeg har ofte tatt meg selv i å forvente at når jeg reduserer en negativ følelse, f.eks. frykt for noe, så skal det komme en overflod av positive følelser istedenfor. Men det gjør ikke nødvendigvis det.

Legg igjen en kommentar