Skriv ned alt du har gjort

Slik så listen min ut like før lunsj.

Ofte er jeg god på å skrive ned alt jeg skal gjøre en dag. Men på slutten av dagen har jeg ikke nødvendigvis en følelse av å ha vært effektiv. Fokuset mitt er hele tiden på den neste oppgaven. Og på slutten av dagen er det fremdeles en neste oppgave, det slutter aldri.

Så her forleden tenke jeg at jeg heller skulle skrive en «Ting jeg har gjort»-liste. Jeg fant en post-it-lapp, og hver gang jeg hadde gjort noe skrev jeg det ned.

Det føltes fantastisk!

Jeg ble overrasket over to ting.

  1. Hvor mange ting jeg faktisk gjorde på relativt kort tid.
  2. Hvor liten hukommelse jeg hadde om disse tingene. Jeg følte meg veldig ineffektiv (med mindre jeg kikket på listen min).

Det er nettopp denne følelsen av ineffektivitet jeg vil til verks. Effektivitet handler ikke bare om å få gjort mest mulig, det handler minst like mye om å føle deg effektiv. Hvor mye vi gjør er helt vilkårlig, det finnes ingen naturlov som sier at så og så mange ting er «mye» å ha gjort ila. en dag, og så og så mange ting er «lite» å få gjort ila. en dag. Vi lager oss våre egne regler for hva som er «mye» og hva som er «lite».

Hvorfor vil du være effektiv? For meg handler effektivitet både om å føle meg effektiv og hva jeg faktisk har gjort. Jeg vil heller ha gjort lite og føle meg fornøyd og effektiv, enn å ha gjort mye og føle meg utilstrekkelig og ineffektiv.

Hva kan du selv gjøre?

Begynn i dag, eller legg inn en påminnelse om å begynne neste jobbdag, og skriv ned alt du har gjort den dagen.
På slutten av dagen og underveis ser du over listen, trekker pusten, og kjenner deg fornøyd med alt du har fått gjort.
Du kan også reflekter litt over hva som er å ha gjort «mye» for deg selv. Når har du gjort nok? Når fortjener du en pust i bakken?

Legg igjen en kommentar