Bokanmeldelse: The Four Tendencies av Gretchen Rubin

Bilde av boken The Four Tendencies.
Bilde av boken The Four Tendencies.

The Four Tendencies handler om et rammeverk for personlighetstyper: de fire «tendenser». Så vidt jeg forstår er det (enda) ikke noe særlig vitenskap bak denne modellen. Men det som jeg syns er gøy, er at den stemmer veldig bra! Jeg kjenner meg selv igjen som questioner, og jeg syns de fleste i livet mitt havner i en av kategorien også.

 

 

 

 

 

 

Modellen

Kort fortalt, så er du en person som enten møter ytre forventninger eller en som ikke gjør det. Og tilsvarende møter du enten indre forventninger, eller så gjør du ikke det. Dette gir fire muligheter. Merk at modellen sier ikke noe om hva du ønsker eller prøver på, men hva du faktisk gjør. Alle tendensene har både styrker og svakheter. Du blir lykkeligst når du lever i tråd med din tendens. Ikke prøv å være noe annet enn deg selv.

Her er modellen The Four Tendencies satt opp skjematisk.
Her er modellen The Four Tendencies satt opp skjematisk.

Upholders (imøtekommere)

Upholders møter både indre og ytre forventninger. Setter de seg et personlig mål, så når de det. De respekterer regler og gjør det de blir bedt om. Dette er folk som kan nå langt karrieremessig, og ha «suksess» på mange fronter. Men de kan bli oppfattet som regelryttere av andre, og slite med å gi slipp på planer og mål. Og som jeg skriver om i denne bloggen, så er ikke suksess nødvendigvis det samme som lykke.

Questioners (spørsmålstillere)

Questioners møter indre forventninger, men ikke ytre. Dvs. at de når egne mål, og de er gjerne med på å nå andres mål, så lenge de selv ser logikken/meningen i det. Som navnet tilsier stiller disse gjerne spørsmål ved mye. Og de følger ikke nødvendigvis regler som de selv ikke syns henger på greip, f.eks. sameiets husregler. De kan være gode til å stå opp for seg selv, og finne de beste løsningene for teamet. Men de kan også ende opp å overanalysere og bli oppfattet som kritiske.

Obligers (pliktoppfyllere)

Obligers møter ikke indre forventninger, men de møter ytre. De er pliktoppfyllende, og er gode til å følge regler og gjøre det de blir bedt om. Dette oppfattes gjerne positivt at de rundt dem; de er lagspillere som gjør det de kan for å møte andres forventninger. Hvis de har en avtale med noen, så holder de den. Men hvis de gjør en avtale med seg selv, så kan de slite med å holde den. De kan ende opp med å nedprioritere seg selv, fordi de prioriterer andre.

Rebells (rebeller)

Rebels møter hverken indre eller ytre forventninger. De gjør det de selv vil, når de vil det. De verdsetter gjerne frihet høyt, og de liker ofte ikke å ha mange planer de må følge eller mange mål de må oppnå. De kan oppfattes som frilynte, og som livsnytere. De gjør ting på sin måte. Men de kan også oppfattes som vanskelige av andre, fordi de ikke innfrir forventningene deres.

Kritikk av modellen

Det er så vidt jeg vet ikke noe forskning bak modellen The Four Tendencies. Det er også lett å bli blendet av slike modeller. Siden den har noen elementer som gir mening, så finner man gjerne bortforklaringer for alt som ikke passer med modellen. Det kan også virke rart at folk skal være delt inn i disse kategoriene, hvorfor er ikke de aller fleste midt mellom disse fire ytterpunktene?

Praktisk nytteverdi

Jeg syns jeg forstår meg selv bedre nå som jeg går rundt og tenkt at jeg er en questioner. Min oppførsel gir veldig mening i lys av denne modellen. Og ikke minst har modellen gjort meg mer aksepterende for at menneskene rundt meg er forskjellig (eller like) som meg. Det er lettere å forstå hvorfor folk gjør som de gjør, hvis jeg er bevisst på at de har en helt annen tendens enn meg.

For questioners og rebels kan det være befriende å forstå hvorfor de ofte er så skeptisk til ting.

For obligers og rebels kan det være befriende å forstå hvorfor de aldri når det målet om å slutte å spise sjokolade (de møter ikke indre forventninger).

For questioners og upholders kan det være befriende å forstå hvorfor andre ikke bare setter seg et mål og når det.

For obligers og upholers kan det være befriende å forstå hvorfor andre er skeptiske og absolutt må gjøre ting på sin egen måte.

Linker

The Four Tendencies Quiz – Finn ut hvilken tendens du selv er: https://gretchenrubin.com/take-the-quiz

Gretchen Rubins side om The Four Tendencies: https://gretchenrubin.com/books/the-four-tendencies/intro/

Fire podcast-episoder om de fire tendensene: Happier podcast episode 35 (+ 36, 37 og 38)

Boken på Adlibris: https://www.adlibris.com/no/bok/the-four-tendencies-9781524762414

 

Legg igjen en kommentar