Hvordan fremstå som en varm person

Hvordan fremstå som en varm person
Du fremstår også som en varm person hvis du pakker deg inn med klær!

Heidi Grant Halvorson skriver i boken No One Understands You om hvordan vi alle har en tendens til å 1) Anta at andre mennesker leser oss godt, og 2) Anta at vi selv er mer varm enn gjennomsnittet.

Og derfor, skriver hun, tror vi ofte at vi fremstår som veldig varme personer, selv om det ikke nødvendigvis er sant.

Du er vel en varmere person enn gjennomsnittet?

Men det er ikke sikkert du fremstår slik. Her er tre ting du kan gjøre som andre oppfatter som varmt.

1 – Hold øyekontakt

Når noen snakker med deg, vil de syns du er en varm person hvis du ser på dem når de snakker. Selv om du egentlig lytter, så skjønner ikke motparten nødvendigvis det. Dette har jeg personlig veldig mye å gå på!

2 – Nikk

Vis med kroppsspråket ditt at du både forstår og følger med. Når du nikker så viser du dette tydelig, uten at du arbryter den som snakker.

3 – Bruk bekreftende ord

Bruk både småord som «ja» og «mm-mm», så vel som utsagn som «det skjønner jeg godt…» når du lytter. Dette har mye samme effekt som å nikke, men det viser enda mer engasjement fra din side.

Tenk på de varmeste personene du kjenner. Hvordan oppfører de seg når du snakker?
Tenk på de minst varme personene du kjenner. Hvordan oppfører de seg når du snakker?

Hvis du vil ta dette videre, så anbefaler jeg deg å spørre noen du kjenner godt om hvordan du vanligvis er på disse tre punktene. Ikke tro at du selv vet best! Du ser deg ikke selv utenfra, det gjør bare de rundt deg.

Jeg skriver ikke dette for at du skal kunne jukse deg til å fremstår varm. Men jeg tror at mange er varmere enn de fremstår, så jeg vil du skal vite hvordan du fremstår.

Legg igjen en kommentar