Bli bedre på jobb ved å lære deg forskjellen på kunnskap og ferdigheter

Veldig ofte blander vi kunnskap og ferdigheter sammen. Men forskjellen på kunnskap og ferdigheter tror jeg du egentlig vet hvis du tenker deg om. Spesielt på jobb kan du få et fortrinn hvis du lærer deg forskjellen godt, og ikke blir et offer for kunnskapsmytene. Men først, definisjoner:

  • Kunnskap er alt som kan skrives ned.
  • Ferdigheter er alt du kan gjøre.
En dame som ser ut over ørkenen, og kanskje tenker på forskjellen mellom kunnskap og evner.
Det er stor forskjell på å vite hvordan du krysser en ørken, og å faktisk gjøre det. Bilde av Patrick Schneider fra Unsplash.

Hva er kunnskap?

Alt du kan lære fra å lese en bok er kunnskap. Det er bare informasjon. Wikipedia har enormt med kunnskap, men absolutt ingen ferdigheter. Kunnskap er passivt.

Hva er ferdigheter?

Alt du faktisk gjør er en ferdighet. Å ta på deg skoene dine er en ferdighet. Den er så triviell at vi gjerne ikke kaller det for en ferdighet. Vi har gjerne en idé om at noe må være tilstrekkelig vanskelig før vi kaller det en ferdighet. Men dette blir et vilkårlig skille. Strengt tatt er alt vi klarer å gjøre en ferdighet.

Forskjellen på kunnskap og ferdigheter

Forskjellen på kunnskap og ferdigheter er altså at kunnskap er noe passivt i hodet ditt, mens ferdigheter er alt du aktivt gjør.

Det finnes veldig, veldig mange måter å bryte ned forskjellige typer kunnskap og ferdigheter, men det skal jeg ikke fokusere på her. Her vil jeg fokusere på to myter som kan gjøre deg bedre på jobb.

Det er to myter og kunnskap og ferdigheter du bør kjenne til.

Myte 1: Fakta er ferskvare.

Hvis du forstår denne myten godt, kan du lære mye mer, mye raskere.

Vi oppfører oss ofte som at kunnskap og fakta vi lærer er ferskvare. Altså at det du lærer i år, ikke er spesielt relevant til neste år. Da må du lær deg noe helt nytt. Hvis du innser at mye kunnskap holder seg år etter år, kan du lære mye mer enn mange av kollegaene dine.

Vi går gjerne på årlige konferanser med tilsynelatende nye tema hvert år. Vi leser ferske avisartikler om hvordan være effektiv på jobb. Et år etter at vi var på et bra kurs, tar vi ikke kurset på nytt, vi finner noe helt annet.

La meg ta ledelse som eksempel.

Det som var sant om god ledelse for ti år siden, er i all hovedsak sant i dag også.

Når du innser dette, kan du ha en helt annen tilnærming til å lære om ledelse. Ikke tenk «Jeg må være oppdatert på siste nytt innen ledelse. Det kommer hele tiden nye vinklinger og metoder.» Tenk heller: «Hva er det alle disse nye vinklingene og metodene har til felles? Hva er grunnprinsippene for ledelse?«

Dette gjelder veldig mange tema. Men ikke alt, så klart.

Denne måten å tenke på gir meg et filter for all informasjon som kommer. Du har kanskje hørt om «bullshit filter«. For meg er det å vite at mye kunnskap ikke er ferskvare, et slikt filter.

Her er noen konkrete tips til hva du kan gjøre:

  • Velg deg ett av områdene du jobber med.
  • Reflekter de neste dagene over hva som er evigvarende kunnskap på dette området. Altså grunnprinsippene.
  • Når du begynner å få et godt bilde, finn ut hvor du mangler ferdigheter. Øv på disse. Så enkelt, men og så vanskelig.

Husk: Alltid ha med deg bullshit-filteret ditt.

Myte 2: Ferdigheter kan læres uten øving.

Tenk på det siste kurset du var på. Eller den forrige e-læringen du tok.

Handlet det om kunnskap eller ferdigheter?

Mye opplæring har som mål å forbedre ferdighetene dine. Men allikevel er mye opplæring strukturert som om den handler om kunnskap.

Vi vet at vi lærer best å lære på jobben. On-the-job-training, som det heter. Vi vet også at vi glemmer det meste vi lærer på kurs. Allikevel syns jeg vi har kommet overraskende kort på vei med å løse disse opplæringsproblemene.

En fordel for deg er at det er nettopp slike situasjoner som kan gi deg et konkurransefortrinn. Hvis du er den som faktisk øver på ferdighetene, mens de andre bare lærer seg kunnskap, vil du få et konkurransefortrinn.

Vi blir fortalt hva vi skal gjøre. Slik jeg ofte gjør i blogginnleggene mine også; jeg skriver tips til hva du kan gjøre. Men med mindre du gjør noe med kunnskapen du har fått, forblir det bare kunnskap.

For å lære en ferdighet må du øve. Ingen e-læring kan erstatte øving.

Så, hva skal du gjøre? Her er noen tips:

  • Vær ærlig med deg selv om at det ofte bare er ny kunnskap du får, ikke ferdigheter. Hvis du sliter med å bli bedre på en ferdighet, så ikke skyld på en opplæring som er designet for å bare overføre kunnskap
  • Tenk over hvilke ferdigheter du faktisk vil blir bedre på. Velg ut én eller to om gangen.
  • Finn ut hvordan du kan øve på denne ferdigheten. Øv!

Lykke til!

Legg igjen en kommentar