Grunnleggende prinsipper

Grunnleggende prinsipper er de mest fundamentale byggeklossene som finnes innenfor et felt. For matte er tall et grunnleggende prinsipp. For språk er ord et grunnleggende prinsipp.

«Prinsipp» kan altså være noe fysisk eller noe mentalt.

Et hus er ikke et grunnleggende prinsipp. Men det er bygget opp av noen grunnleggende prinsipp.
Hmm, hvordan kan et hus lære oss om grunnleggende prinsipper?
Photo by bantersnaps on Unsplash

Hvis du ønsker å forstå verden og deg selv mer enn bare overfladisk, er det helt essensielt at du forstår konseptet om grunnleggende prinsipper.

Du må også gjøre dette til en tenkemåte. Et filter du ser verden gjennom.

Men først, hierarkier.

Hierarkier

Veldig mye i vår verden er bygget opp hierarkisk. La meg forklare med noen eksempler:

Den fysiske verden: Et hus er en enhet. Men vi kan bryte et hus ned i tak/vegger/gulv. Videre kan vi dele tak ned i planker/takstein. Videre kan vi dele takstein ned i molekyler, som igjen består av atomer. Det er altså et hierarki.

Et hus er ikke et grunnleggende prinsipp.
Min flotte tegning som illustrerer hvordan et hus kan brytes ned i et hierarki av mindre deler. De rare tingene i midten er takstein :)

Matte: Et matematisk prinsipp bygger kanskje på å gange sammen noe. Å gange noe bygger på å plusse sammen. Det er altså et hierarki.

Kunnskap: Prosjektledelse bygger på ledelse, som bygger på følelser, som bygger på tanker/kroppssignaler/m.m. Det er altså et hierarki.

Språk: Historier bygger på setninger. Setninger bygger på ord.

Det er hierarkier overalt.

Bunnen av hierarkiet er der grunnleggende prinsipper bor

Hvis vi graver langt nok ned i alle hierarkier, så vil vi komme til bunnen.

Noen steder er bunnen tydelig. Slik som tall og å plusse.

Andre steder er det litt mer rom for tolkning, slik som atomer. Atomer består av elektroner, protoner og nøytroner. Protoner og nøytroner består av kvarker. Og hva består kvarker av?

Men for de fleste praktiske formål, holder det å si at atomer er bunnen for den fysiske verden.

Alle hierarkier i vår verden har i praksis en bunn. Ingen hierarkier går uendelig dypt.

Grunnleggende prinsipper, fra ingenting til noe

Vi må alltid gå fra ingenting til noe. Fra ingen masse, til atomer med masse. Fra ingen tall, til tall. Fra ingen ord til ord.

Masse går fra ingen masse til noe masse (atomer/kvarker).
Matte går fra ingen tall til tall.
Språk går fra ingen ord til ord.

Det er dette noe som vi går til, jeg kaller et grunnleggende prinsipp.

Hvis noe kommer fra noe annet, så er det ikke grunnleggende prinsipp. F.eks. så er ikke setninger grunnleggende i språk, fordi det kommer fra ord.

Elon Musk og first principles

Det som på engelsk heter first principles, er det jeg kaller grunnleggende prinsipper.

A first principle is a basic proposition or assumption that cannot be deduced from any other proposition or assumption.

Wikipedia

Elon Musk har endt opp med å bli kjent som en fyr som fokuserer på first principles.

Elon Musik sitter og tenker på grunnleggende prinsipper.
«Hmm, hva er de fundamentale byggeklossene i et batteri…?» Dette kaller Elon Musk First Principles Thinking.

Han aksepterte ikke at et bilbatteri var så dyrt som det var.

Han brøt bilbatteriet ned i sine mindre deler. Det viste seg at delene ikke var spesielt dyre. Oppgaven ble da å sette delene sammen på en billigere måte.

Dette er jo innlysende når du leser det. Men overraskende ofte, så tenker vi ikke dypt nok ned i hierarkiet til at vi får denne forståelsen.

Her forklarer Elon Musk dette. Litt rotete forklaring syns jeg: https://www.youtube.com/watch?v=NV3sBlRgzTI

Her er en enda bedre animert video på 4 min som forklarer grunnleggende prinsipper: https://www.youtube.com/watch?v=XG89ktQ18S0

I neste innlegg kan du lese om hvordan du kan bruke din forståelse av grunnleggende prinsipper til å bryte ned og avmytifisere alle buzzwords du hører.

Legg igjen en kommentar