Hva er lykke?

Klaus lurer på hva lykke er, bak forhenget.
I dette innlegget får du møte Klaus!

Dette er det første innlegget i en serie innlegg knyttet til lykke. Jeg skal prøve å tydeliggjøre hva lykke og lidelse egentlig er (dette innlegget); jeg skal tydeliggjøre hvordan vi bruker lykke og lidelse i livene våre; og jeg skal avlive noen myter.

Men først:

Hva er lykke?

Hva er lykke? Denne aksen viser lykke som alle positive følelser.
Lykke er alt til høyre for ditt eget nøytrale nullpunkt i følelsesspekteret ditt.

Lykke er positive opplevelser.

Med opplevelse mener jeg alt som dukker opp i bevisstheten din. Dette inkluderer følelser, humør, sanse-inntrykk, tanker, opplevelsen av mening og andre subjektive opplevelser. Med positiv mener jeg at du selv vurderer opplevelse som bra/ønskelig. Det er en subjektiv vurdering. Og det har ingenting å si om den er bare bittelitt positiv, eller helt enormt positiv.

Jeg syns lykke er det beste ordet vi har for en samlebetegnelse for alle opplevelser som er positive. Et slikt ord trenger vi.

Dette kan virke banalt. Mitt poeng er at dette egentlig er banalt, men vi gjør det unødvendig komplekst for oss allikevel.

Alt du opplever kan plasseres langs en akse som går fra negativt, via nøytralt, til positivt. La oss ta Klaus her som et eksempel.

Bilde av Klaus.
Dette er Klaus.

Klaus skal ta seg en kopp te på en kafé som er i 7. etasje. Han starter med å gå opp trappene.

Klaus går i trappen.
Klaus syns det er dritt å gå i trapper.
Opplevelsen av å gå i trappen er lidelse.

Klaus gir opp trappene, og finner heisen istedenfor.

Klaus tar heisen.
Klaus syns heisen er akkurat midt mellom bra og kjipt. Helt nøytralt.
Opplevelsen av å ta heisen er helt nøytral.

Vel fremme, sitter Klaus seg ned og nyter en kopp med hvit Darjeeling te, den beste teen han vet om.

Klaus drikker te og kjenner på lykke.
Klaus vet å kose seg med en kopp varm hvit Darjeeling te.
Opplevelsen av å drikke te er positiv.

Vi kunne fulgt Klaus hele dagen, og plassert hans opplevelser langs denne aksen. Men vi lar han være i fred med teen sin inntil videre.

Det er et veldig viktig poeng er at alle dine opplevelser kan plasseres et sted på denne aksen. Ta for eksempel følelser: Alle enkelt-følelser kan du lett plassere på en positiv/negativ-akse. F.eks. glede, sjalusi, ydmykhet eller stolthet. Komplekse følelser kan være vanskelig å plassere, men det er bare fordi du føler på både negative og positive opplevelser samtidig. Dette kan du lese mer om i f.eks. Lisa Feldman Barret sin bok How Emotions are Made.

Jeg påstår altså at alle dine opplevelser er enten lidelse (dvs. negativ), nøytral eller lykke (dvs. positiv). Ofte har vi opplevelser som oppleves helt eller nesten nøytrale. Disse opplevelsene blir din gråsone, der det er vanskelig å si om noe er positivt eller negativt.

Er du lykkelig?

Når noen spør deg «Er du lykkelig?», så sier de egentlig «Har du netto positive opplevelser i livet ditt for tiden?». Jeg mener man ikke spør om du kjenner på én spesifikk følelse/humør. I dette spørsmålet bruker vi ordet til å omhandle alt som er positivt.

Derfor bruker vi allerede ofte ordet på denne generelle måten. Og det er den måten jeg vil slå et slag for her. Lykke = positive opplevelser.

Lykke og lidelse

Vi har heller ikke et godt ord som er en samlebetegnelse for alle negative opplevelser. Men jeg syns lidelse er det beste ordet vi har. I dette, og andre innlegg, bruker jeg altså lidelse til å bety «

Les også: Forskjellen på smerte og lidelse.

Da har vi altså en akse hvor:

  • all lidelsen befinner seg i én retning,
  • et sted i midten hvor opplevelsen er 100 % nøytral,
  • og all lykke befinner seg i den andre retningen.
Mer spesifisering av lykke og lidelse.

Mening vs. lykke

Mening settes gjerne opp som et motstykke til lykke. Et av mine poeng i dette innlegget er at mening er bare en variant av en positiv opplevelse. Slik som figuren under viser.

Vi har mange forskjellige typer opplevelser, men de kan alle være positive eller negative, dvs. lykke eller lidelse.
Vi kan ha mange forskjellige typer positive opplevelser. Selv om opplevelsene på mange måter er helt forskjellige, så har de til felles at de er positive.

Mening er altså ikke en motsetning til positive opplevelser. Ofte må vi gi opp noen positive opplevelser for å oppnå en positiv opplevelse av mening. F.eks. gå glipp av å slappe av på sofaen, for å heller gjøre noe meningsfullt.

Andre ganger må vi utsette oss for negative opplevelser for å oppnå en opplevelse av mening. F.eks. slite oss ut på jobb, for å oppnå et resultat som kjennes meningsfullt.

Mening er uansett en positiv opplevelse, uansett hvordan du vrir og vender på det. Du kan godt si at du må velge mellom glede og mening, men du velger allikevel bare mellom én positiv opplevelse og en annen positiv opplevelse.

Hvorfor er dette viktig for deg?

Jeg mener at alt i livene våre koker ned til lykke og lidelse. Alt du og jeg gjør handler om å unngå lidelse og å oppnå lykke, for oss selv og andre.

Dette gir deg en tydelig og forenklet modell for hva livet ditt faktisk handler om. Selv syns jeg det er mye lettere å forstå meg selv og alle andre mennesker med denne modellen i bakhodet. 

Livet ditt blir mye mer komplekst hvis du tenker at lykke er viktig, men at det også er mange andre ting som er viktige. Jeg tror mange tenker slik, og jeg tror det gjør det vanskeligere å forstå livet sitt. Men hva er dette annet enn lykke (dvs. positive opplevelser) som er viktig? Jeg mener vi ikke finner noe annet.

Igjen: Alt dette høres kanskje banalt ut. Poenget mitt er nettopp å gjøre det banalt. Fordi dette er egentlig banalt, det er bare vi som ofte gjør det så unødvendig komplisert og vanskelig.

Verdier er ikke noe komplekst vi har i personligheten vår. Det er bare de tingene som du mener gir deg mest lykke. Tilsvarende har vi også lidelse-verdier, altså det som gir deg mest lidelse.

Les også: Mine egne verdier – oppdatert.

Hvordan du kan bruke denne definisjonen av lykke og lidelse:

  • Bruk denne tankemåten til å få et litt enklere syn på verden.
  • Tenk over: Hva er det du gjør som skaper lykke i livet ditt? Og lidelse?
  • Tenk over: Er det noe annet enn lykke som er viktig i livet ditt? Sett ord på dette.

Lykke til! (Et ordspill der altså)

Legg igjen en kommentar