Hvorfor du bør utsette oppgaver

Dette gjelder deg som faktisk skriver ned ting du skal gjøre. Om det er på post-it-lapper eller i en app.

Det er fint å ha mye å gjøre, men gjør du de rette tingene? Bilde av bruce mars fra Unsplash.

Hva er sannsynligheten for at oppgaven som dukket opp akkurat nå er den viktigste oppgaven for deg å gjøre?

Den er veldig lav.

Derfor bør du utsette oppgaver.

La meg forklare.

Hva vil du med livet ditt?

Selv om du ikke har et slagord for livet ditt tatovert over brystet, så vil du noe med livet ditt. Du har noen mål og noen verdier. Dette er tingene du ønsker å bruke tiden din på. Alle andre ting er ikke verdifullt for deg.

Ubevisst prokrastinering

Å prokrastinere er å gjøre noe annet enn det du egentlig hadde planlagt å gjøre. F.eks. å bli sittende på Instagram når du egentlig skulle malt det andre strøket på veggen.

Dette kan vi kalle bevisst prokrastinering. Du vet gjerne mens du er på Instagram at du burde lagt fra deg mobilen.

Ubevisst prokrastinering er når du tror at det du gjør er det du ønsker å gjøre. Du føler deg produktiv. Men du klarer ikke å se at dette ikke er den beste bruken av tiden din.

Eksempel: Nyhetsbrev på epost

Jeg abonnerer alltid på et par nyhetsbrev fra folk jeg syns skriver interessante ting.

Jeg åpner nyhetsbrevet. Jeg ser en fengende tittel. Jeg trykker på linken. Jeg blir lesende i 5 min. Jeg føler meg produktiv.

Men hva var sannsynligheten for at nettopp den saken var det viktigste jeg burde ha lest? Veldig lav!

Poenget er ikke at jeg alltid må ha den ene aller mest perfekt viktige saken å lese. Men la oss si at jeg ønsker å lese det som er topp 10 % viktig for meg. Det er en høy sannsynlighet for at slike fengende nyhetsbrev inneholder ting som ikke er veldig viktig for meg. Men jeg klarer ikke å gjøre den vurderingen i øyeblikket.

Løsningen

Løsningen er å utsette alt du gjør!

Det høres skikkelig kontra-intuitivt ut å utsette oppgaver. Vi lærer jo hele tiden at vi ikke skal utsette. Dette bør heller oppdateres til at vi skal utsette oppgaver så lenge at vi har fått et perspektiv over dem. Og så faktisk gjøre dem.

Jeg bruker nå en read later app som heter Instapaper (et alternativ er Pocket). Der kan jeg raskt legge inn eposter og artikler på nett som jeg syns virker interessante. Så kan jeg seinere vurdere om de faktisk er interessante.

Hva skjer når jeg gjør dette?

Jeg lar være å lese mange av artiklene jeg trodde var interessante! Jeg innser at det jeg trodde var viktig, ikke var så viktig.

Oppgavene dine bør ha lang levetid

Hvis oppgavene dine har kort levetid, betyr det at du gjør dem med en gang de dukker opp. Hvis de har lang levetid, betyr det at det er lang tid fra oppgaven dukket opp, til du faktisk gjorde den.

Fordelen med å ha lang levetid, er at du klarer å se oppgaven i et større perspektiv. Du gjør bare en 2 uker gammel oppgave fordi den fremdeles er viktig for deg. Mens en 2 sekunder gammel oppgave, gjør du kanskje mest fordi den er ny og spennende.

Kunsten er å utsette, men samtidig faktisk gjøre.

Her er to flotte, egenproduserte illustrasjoner som viser hvorfor du bør utsette oppgavene dine.

Hvis du ikke kan utsette oppgaver, vil du gjøre oppgaver som ikke er viktig.
Her gjør du bare oppgaver som nettopp har dukket opp. Du får ikke sortert det viktige fra det ikke-viktige. Både det du gjør og det du ikke gjør blir en miks av viktig og uviktig.
Hvis du klarer å gi oppgavene dine lang levetid, kan du klare å sortere ut det viktigste! Det er mye klarere 2 uker seinere om en oppgave er verdt å bruke tid på.

Dette handler veldig mye om forskjellen på produktivitet og effektivitet.

Lykke til!

Legg igjen en kommentar