Får du din selvfølelse fra deg selv eller andre?

Får du din selvfølelse fra deg selv eller andre
Føler hun seg bare bra hvis de andre er fornøyd, eller uansett?

Les innlegget Har du god selvfølelse?, for en intro til selvfølelse.

Hvor får du din selvfølelse fra? Altså, kommer din gode selvfølelse (følelsen av at du er verdifull) fra deg selv, eller kommer den fra andres skryt og tilbakemeldinger?

Når du får din gode selvfølelse fra andre (other esteem)

Hvis du får selvfølelsen din fra andre, så anser du deg som verdifull når du oppnår andres mål, eller lever etter andres verdier.

Du føler deg bra når du får forfremmelse fordi det er verdsatt av de andre på jobben din. Men det er ikke sikkert det egentlig er viktig for deg selv. Hvis kollegaene og vennene dine syns det var teit å bli forfremmet, hadde du fremdeles hatt lyst å bli forfremmet? Tenk litt på den.

Mange føler seg verdifull når de har høy inntekt. Men er dette fordi de selv setter likhetstegn mellom sin egen verdi og penger? Eller fordi penger er et statussymbol i samfunnet, altså at andre syns det er viktig?

Når du får din gode selvfølelse fra deg selv (self esteem)

Hvis du får selvfølelsen din fra deg selv, så anser du deg som verdifull uavhengig av hvilke feil du gjør.

Er du enig i at alle mennesker har verdi bare fordi de er mennesker? Akkurat som at vi syns alle babyer er verdifulle, bare fordi de er babyer. Hvis du godtar dette, så godtar du at du selv også har verdi, og at du er verdifull, uansett.

Hvorfor klarer noen å ikke bli helt satt ut når de får dårlige karakterer, gjør en stor feil på jobb eller går arbeidsledig? Fordi de vet og føler at de er verdifulle uansett. At du får kjeft fra sjefen handler jo bare om at du gjorde en feil, ikke at du er feil.

Ofte jager vi ting som gode karakterer, forfremmelser og penger fordi det gir oss en følelse av verdi. Men tenk over hvorfor det gir deg den følelsen! Hvis du har en indre styrt selvfølelse, så vil du A) ikke la deg stresse over disse tingene, og B) være mye mer motivert for å gjøre det bra siden det er indre motivert.

Legg igjen en kommentar