Hvor langt er ditt tidsspenn?

Barn har ganske korte tidsspenn.
Barn har ganske korte tidsspenn.

Hvor lenge kan du jobbe på en oppgave før du trenger tilbakemelding/rettledning fra din leder? Dette er ditt tidsspenn (fra engelsk time span).

Hvis du ønsker å gjøre en best mulig jobb sett fra lederen din sin side, bør du jobbe for å forlenge ditt tidsspenn.

Et kort tidsspenn innebærer at lederen din må delegere oppgaver til deg, altså fortelle deg skritt for skritt hva du skal gjøre, et langt tidsspenn innebærer at lederen din kan delegere ansvar. Les om forskjellen på å delegere oppgaver og ansvar her.

Ledere har mer ansvar, mer ressurser og oppnår større mål enn en enkelt medarbeider fordi de styrer tiden til mange medarbeidere. Derfor vil en leder lettere kunne leve opp til ansvaret sitt, styre over mer ressurser og oppnå enda større mål desto flere medarbeidere han/hun har under seg, og desto mindre tid som trengs på å følge disse opp.

Begge disse faktorene styres av medarbeidernes tidsspenn.

En nyutdannet medarbeider klarer seg selv kanskje noen timer. Du kan gi ham en oppgave, men du bør sjekke hvordan det går minst daglig.

I den andre enden av skalaen finner vi en administrerende direktør som kanskje er selvgående i tre måneder før hun trenger tilbakemeldinger fra styret sitt.

Men egentlig har ikke den faktiske lengden på tidsspennet ditt så mye å si. Det som teller er hva lederen din forventer, og at du overgår dette. Og hva lederen din forventer er igjen avhengig av tidsspennet til andre som har lignende CV som deg.

Hvordan kan du bruke din nye kunnskap om tidsspenn?

  1. Gjør deg opp en mening om hvor langt ditt tidsspenn er, både generelt og på forskjellige oppgaver.
  2. Snakk med lederen din, og diskuter hvordan det kan forlenges.
  3. Ha samme samtale med dem du er leder for.
  4. Eller bestem deg for at ditt tidsspenn er godt nok og at du er fornøyd med livet ditt.

Legg igjen en kommentar