Hvorfor tar du dårlige valg?

Dette innlegget om hvorfor du tar dårlige valg er nr. 6 i lykke-serien. De fem første er:

  1. Hva er lykke?
  2. Hva er meningen med livet?
  3. Hvordan valg og lykke henger sammen
  4. Hvorfor tar folk dårlige valg?
  5. Fire myter om lykke

Myte 5: Jeg velger ofte det som ikke gjør meg mest lykkelig

Denne myten tror jeg sitter dypt hos mange. Det gjorde den hos meg. Men nå mener jeg at også dette er en myte.

Denne myten forklares av innlegget: Hvordan valg og lykke henger sammen, men her skal jeg prøve å forklare det enda tydeligere.

Det er to forklaringer på denne myten.

  1. Du har tatt en langsiktig prioritering.
  2. Du har tatt en kortsiktig prioritering.

Forklaring 1: Langsiktig prioritering

I noen situasjoner der du «velger det som ikke gjør deg mest lykkelig», så er det du faktisk gjør å «velge det som gjør deg mest lykkelig på lang sikt«. Det føles gjerne kjipt der og da, men vi gjør dette valget fordi vi tror vi får igjen for det i et lengre tidsperspektiv.

La oss ta et eksempel: Det er søndag morgen. Klaus har hatt en lang uke, og han er sliten. Han har lyst å slappe av i sofaen med en kopp kaffe. Han tenker at dette ville gjort han veldig lykkelig.

Men istedenfor så velger han å støvsuge hele leiligheten sin!

«Aha! Hvis du hadde hatt rett, Vebjørn, ville Klaus valgt å slappe av i sofaen. Han valgte noe som tydelig gav ham mer lidelse!»

Ved første øyekast, kan det se ut som at dette motbeviser hele lykke-argumentet mitt. Men vi må se litt nærmere på valget til Klaus.

Klaus støvsuger rett som det er. Men han skjønner ikke hvorfor han gjør det når det er så kjipt.

Hvorfor valgte han å støvsuge? Kanskje fordi han viste at dette burde han gjøre denne dagen. Ellers ville han gått i en støvete leilighet neste uke, og han ville blitt plaget av negative tanker om nettopp dette.

Så Klaus tok et langsiktig valg. Han ofret en koselig kaffe, for å få en bedre uke.

Forklaring 2: Kortsiktig prioritering

La oss si at Klaus heller valgte å slappe av med kaffekoppen sin. Dette kan også være et eksempel på et valg som ikke gjorde han mest lykkelig. Gitt at han ville blitt tilstrekkelig stresset resten av uken av at han ikke hadde fått støvsugd i helgen.

Her er forklaringen så enkel at han ikke klarte å ta et langsiktig perspektiv. Han gjorde en feil vurdering.

Dette ville han kanskje oppdage på onsdag. Men da var valget allerede tatt.

Myte-konklusjon: Vi tar alltid det valget vi tror gir oss mest netto lykke totalt sett. Selv om vi ofte nedprioriterer nåværende lykke, eller glemmer fremtidig lykke.

Enda et eksempel

Hvis du fremdeles ikke syns argumentet mine henger på greip, har jeg enda et eksempel med Klaus som jeg håper kan tydeliggjøre argumentet.

Dette eksempelet handler om alle styrelederne for boligsameier der ute som egentlig ikke vil være det. Jeg tenker ikke på alle som syns det er gøy, eller verdt det pga. pengene.

Dette virker jo som en tåpelig lykke-vurdering! Hvorfor blir du styreleder i sameiet hvis du syns det bare er kjipt?

Jo, fordi alternativene er verre.

La oss si Klaus sitter på generalforsamlingen i sameiet. Det skal velges ny styreleder. Han har vært styreleder før, og han hatet det. Den lykke-vurderingen går tydelig i minus.

Klaus blir sint når han tenker på forrige gang han var styreleder.
Klaus blir sint når han tenker på forrige gang han var styreleder.

Men Klaus syns det er utrolig kleint at alle sitter der uten å si noe som helst. Og det blir mer og mer kleint etter hvert som tiden går og ingen melder seg. Så lykke-vurderingen for å ikke melde seg går mer og mer i minus for hvert sekund som går.

Klaus syns han det er utrolig kleint at alle sitter i stillhet.
Selv om Klaus ikke vil melde seg som styreleder, syns han det er utrolig kleint at alle sitter i stillhet.

I tillegg er Klaus bekymret for at Arne skal melde seg. Han vet at Arne er sykt streng på husordensreglene. Og Klaus kommer til å måtte slutte med sine høylytte kostymefester på tirsdager. Så lykke-vurderingen for Arne som styreleder går også i minus.

Klaus blir redd når han tenker på at kanskje Arne blir styreleder.
Klaus blir redd når han tenker på at kanskje Arne blir styreleder.
Klaus må velge mellom tre dårlige valg.
Klaus har tre ganske kjipe valg.

Klaus sammenligner de tre lykke-vurderingene, og finner ut at det er best å bli styreleder selv.

Dette eksempelet handler om at Klaus tar både en kortsiktig og langsiktig prioritering.

På kort sikt vil han unngå å sitte i klein stillhet.

På lang sikt vil han fortsette å ha sine høylytte kostymefester.

Når tar du selv dårlige valg?

Bruk et par sekunder på å finne frem til et dårlig valg du nylig tok. Prøv å finne ut hvorfor du allikevel tok dette valget.

Min påstand er at du gjorde en kortsiktig eller langsiktig prioritering. Du tok valget i øyeblikket, basert på den informasjonen du hadde tilgjengelig i øyeblikket. Du valgte ikke noe som 100 % skapte lidelse og fordervelse for deg selv.

Men hva innebærer dette egentlig?

Det innebære at vi kan være litt snillere med oss selv. Vi trenger ikke å bli så sinte på oss selv når vi tar «dårlige valgt». Vi kan heller bruke kreftene på å forstå hvorfor vi valgte som vi gjorde, og se at vi tok det beste valget vi klarte i øyeblikket.

Du kan også lese om disse 4 andre lykke-mytene.

Legg igjen en kommentar